Πάρις (Παρασκευάς) Ασβεστάς Pâris Asvestas
Αώου 6
11523 Αθήνα
Aoou 6
11523 Athens – Greece
+306937052809  
parisasvestas@yahoo.com  

 

 

Γεννημένος στην Αθήνα το 1970.

Διδάσκει σχέδιο και ζωγραφική σε παιδιά και ενήλικες σε εργαστήρια διαφόρων Δήμων της Αττικής αλλά και στο εργαστήρι του.
Έχει δουλέψει σε συντήρηση νεοκλασικών κτιρίων της Αθήνας και έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια εσωτερικών χώρων.


Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της έκθεσης νέων καλλιτεχνών “Εικόνα Χώρος Δράση 2” στην Αθήνα το 2008 και της έκθεσης “Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη” στην Αθήνα το 2010.


Από το 2000 έως 2007 συμμετέχει σε διάφορα πολυμορφικά θεάματα και σε θεατρικές ομάδες, με κατασκευή σκηνικών, ειδικές κατασκευές, αξεσουάρ, δημιουργίες μασκών και άλλα.


Το 1992 δίδαξε στην École des Beaux Arts της Μπεζανσόν (Γαλλία) ως βοηθός καθηγητή του γλύπτη Georges Oudot.


Το 2010 και 2012 εξελέγη μέλος της κριτικής επιτροπής του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.


Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, από το 2000.  www.eete.gr


Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελβετία και τις Η.Π.Α.

 

Born in Athens in 1970.

Teaching drawing and painting to children and adults in municipalities workshops in Attica but also in his art studio.


Ηas worked on renovations of neoclassical buildings in Athens and has undertaken the artistic care of interior decorations.


Member of the curators committee for the Young Artists Exhibition “Image Space Action 2” in Athens in 2008 and of the exhibition “The Human Form in Art” in Athens in 2010.


From 2000 to 2007 he has participated in various
polymorphic shows and theater groups, with stage decor creations, accessories, mask creations and more.


In 1992 worked at the Ecole des Beaux Arts in Besançon (France) as an assistant professor of sculptor Georges Oudot.


In 2010 and 2012 he was elected member of the jury of the Chamber of Fine Arts of Greece. Member of the Chamber of Fine Arts of Greece (EETE), since 2000.

www.eete.gr


 His works feature in private collections in Greece, Cyprus, France, Switzerland and the USA.

 

 

 

Né à Athènes en 1970.

Enseignant du dessin et de la peinture aux enfants et adultes des ateliers municipaux en Attique mais aussi a son atelier.

Il a travaille à la restauration des maisons néoclassiques d’ Athènes ainsi que en décoration d’ intérieurs.Membre du commitée des conservateurs pour l’exposition des jeunes artistes “Image Espace Action II” à Athènes en 2008 et pour l’exposition “La Forme Humaine dans l’ Art” à Athenes en 2010.

Entre 2000 et 2007 il  participe à des spectacles polymorfes et des groupes de théâtre en créant des masques des accessoires et des décors de scène.

EN 1992 I travaille comme assistant professeur aux cours du sculpteur Georges Oudot a l’école des Beaux Art de Besançon.

En 2010 et 2012 il a été élu membre du jury de la Chambre Hellénique des Beaux Arts. Membre de la Chambre des Beaux Arts de Grece (EETTE) depuis 2000.

www.eete.gr.

Ses oeuvres figurent dans des collections privees en Grece, en France, en Chypre, en Suisse et aux Etats – Unis

 

 

 

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ   STUDIES    ÉTUDES


 

Ecole Des Beaux – Arts  ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE

 

Απόκτηση του DNAP

(Εθνικο Δίπλωμα Καλών Τεχνών)

1993

Obtient le DNAP (Diplôme National d’ Arts Plastiques) 

Obtains the DNAP (National Diploma Of Fine Arts)

Απόκτηση του DNSEP
(Ανώτατο Εθνικό Δίπλωμα Πλαστικής Έκφρασης)
1996

Obtient le DNSEP (Diplôme National Supérieur d’ Expression Plastique)

Obtains the DNSEP (Superior National Diploma of Visual Arts)

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  –  AWARDS   PRIX


Grand Prix (πρώτο βραβείο)
στο διεθνές σαλόνι της ΛΥΩΝ Salon de Printemps 2003

Λυών / ΓΑΛΛΙΑ 2003

Grand Prix au “Salon de Printemps”

Award winner at the “Lyon Spring Fair”

Lyon  FRANCE

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  –  SOLO SHOWS  –  EXPOSITIONS PERSONNELLES


Πνευματικό κέντρο Les Oiseaux   Μπεζανσόν ΓΑΛΛΙΑ 1996

 

Centre Culturel Les Oiseaux

Cultural Center Les Oiseaux

 

Besançon FRANCE

Εγκατάσταση στην Γκαλερί Traje Μπεζανσόν ΓΑΛΛΙΑ 1996

Installation  Galerie Traje

Installation  Traje Gallery

Besançon FRANCE

”Nus” Γκαλερί  Galerie d’ Octobre

 

Γενεύη   ΕΛΒΕΤΙΑ

 

1999

 

Nus”  Galerie d’ Octobre

“Nudes”  Galerie d’Octobre

Genève SUISSE

Geneva SWITZERLAND

”En-cores” Γκαλερί Avléa

Λυών / ΓΑΛΛΙΑ

2002

”En-cores” Galerie Avléa

”En-cores” Avléa Gallery

Lyon FRANCE
B’art hoc” Γκαλερί Avléa Λυών / ΓΑΛΛΙΑ 2003

”B’art hoc” Galerie Avléa

“B’art hoc” Avléa Gallery

Lyon FRANCE
Nus” Γκαλερί Avléa Λυών / ΓΑΛΛΙΑ 2003

“Nus”  Avléa Galerie

“Nudes”  Avléa Gallery

Lyon FRANCE
”Αρχέγονο / Primordial”
Γκαλερί Apothiki
Λήμνος   ΕΛΛΑΔΑ 2016

”Αρχέγονο / Primordial” Gallerie Apothiki

 ”Αρχέγονο / Primordial” Apothiki Gallery

Limnos GRÈCE

Limnos GREECE

 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – GROUP SHOWSEXPOSITIONS COLLECTIFS


“Performence” Théâtre de Poche Μπεζανσόν  ΓΑΛΛΙΑ 1991
“Performence” Théâtre de Poche Besançon FRANCE
Leroi–Gourhan Σαμπλίτ ΓΑΛΛΙΑ 1993
 Collège Leroi – Gourhan
Champlitte FRANCE
“Τα επτά θανάσημα αμαρτήματα”
Galerie d’Octobre
Γενεύη ΕΛΒΕΤΙΑ 1999

“Les 7 péchés capitaux” Galerie d’Octobre

“The seven deadly sins” Galerie d’Octobre

Genève SUISSE

Geneva SWITZERLAND

“Η μητέρα και το παιδί”
Galerie d’Octobre
Γενεύη ΕΛΒΕΤΙΑ 2000

“La mère et l’enfant” Galerie d’Octobre

“Mother and child”

Genève SUISSE

Geneva SWITZERLAND

“Γαϊτανάκι 2002”

Γκαλερί Αέναον

Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ 2002

“Le mât enrubanné 2002”  Aenaon

Maypole 2002″ Aenaon Gallery

Athènes GRÈCE

Athens GREECE

“Εικόνα Χώρος Δράση”
Επιμελητήριο εικαστικών τεχνών
Ελλάδος

 

Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ 2006

 “Image Espace Action” EETE

“Image Space Action” ETTE

Athènes GRÈCE

Athens GREECE

“Έκθεση ελλήνων καλλιτεχνών”Ίδρυμα μεσογειακής συνεργασίας

Χαλέπι • Δαμασκός ΣΥΡΙΑ 2006

“Exposition d’artistes Grecs” Fondation de coopération méditerranéenne

“Greek artists exibition” Foundation for mediterranean cooperation

 

Damas • Alep SYRIE

Damascus•Aleppo SYRIA

“Εικόνα Χώρος Δράση 2”
Τεχνόπολις – Γκάζι
Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ 2008

“Image Espace Action” Technopolis•Gazi

“Image Space Action” Technopolis • Gazi

Athènes GRÈCE

Athens GREECE

“bCREATIVE”
περιοδικό Υποβρύχιο
Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ 2008

“bCREATIVE” Magazine Sous-Marin

“bCREATIVE” Submarine magazine

Athènes GRÈCE

Athens GREECE

“Πανόραμα Ελληνικής Χαρακτικής”
Τεχνόπολις – Γκάζι
Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ 2008

“Panorama de la gravure grecque” Technopolis • Gazi

“Panorama of the greek engraving” Technopolis • Gazi

Athènes GRÈCE

Athens GREECE

“2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης”
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη ΕΛΛΑΔΑ 2009

“2ème biennale d’art contemporain de Thessalonique” Centre culturel de la municipalite de Thessalonique

“2nd Thessaloniki Biennale of conteporary art” Cultural center of Thessaloniki Municipality

Thessalonique GRÈCE

Thessaloniki GREECE

“Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη”
Τεχνόπολις – Γκάζι
Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ 2010

“La forme humaine dans l’art” Technopolis • Gazi

“The human form in art” Technopolis•Gazi

Athènes GRÈCE

Athens GREECE

“Τέχνης Πετάγματα”
Δήμος Ρέθυμνου
Κρήτη ΕΛΛΑΔΑ 2010

“Envols d’art” Municipalité de Rethymnon

“Art Flights” Rethymnon municipality

Crète GRÈCE

Crete GREECE

“Τέχνης Πετάγματα 2”
Δήμος Ρέθυμνου
Κρήτη ΕΛΛΑΔΑ 2011

   “Envols d’art 2”                    Municipalité de Rethymnon        

“Art Flights 2” Rethymnon municipality

Crète GRÈCE

Crete GREECE